Ubożyć [synonimy]

  • Wyniszczać.
  • Rujnować.
  • Puszczać z torbami.
  • Prowadzić rabunkową gospodarkę.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]