Uchwała [synonimy]

  • Rezolucja.
  • Wyrok.
  • Orzeczenie.
  • Werdykt.
  • Postanowienie.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]