Uchwyt [synonimy]

  • Rączka.
  • Trzonek.
  • Rękojeść.
  • Głowica.
  • Obsada.
  • Korba.
  • Ucho.
  • Toporzysko.
  • Drzewce.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]