Uchylać się [synonimy]

  • Wymawiać.
  • Wymówić.
  • Odmawiać.
  • Usunąć.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]