Uciążliwie

Historię Romea i Julii czytałem z wielkim zaparciem.