Krzyże na przydrożnym drzewie

Na jednym z przydrożnych drzew, przy ulicy Radomskiej w Kielcach, można zobaczyć wiele przybitych krzyży różnego kształtu i wielkości. To swoisty rodzaj przydrożnej kapliczki, ozdobionej ponadto sztucznymi kwiatami i zniczami. Brak tu miejsca na chwilę zadumy czy refleksje, ruch uliczny uniemożliwia  takie oddanie się kontemplacji. Przedstawiamy, bo to kolejne miejsce kultu, takie proste i zwyczajne…