Uciszanie

W „Odprawie posłów greckich ” marszałek laską uciszał posłów.