Gdzie postała

Eurydyka wzbudzała miłość wszędzie tam, gdzie postała jej noga.