Ujęcie

Matejko przedstawia Kopernika siedzącego na obrazie.