UJK, Wydział Pedagogiczny i Artystyczny w Kielcach

UJK przy Krakowskiej to jeden z najstarszych budynków uczelni, gdzie rezyduje także jeden z pierwszych (najstarszych) kierunków.  Wydział Pedagogiczny i Artystyczny kształci  przyszłych nauczycieli w zakresie sztuki muzycznej,i pedagogiki. Ponadto tu studiują przyszli pracownicy socjalni, a także osoby utalentowane artystycznie (Sztuki plastyczne, Visual Arts, Wzornictwo). Budynek niedawno zyska nową szatę zewnętrzną.