Ukraińskie

Kto po morzu pływa, temu kałuża nie straszna.