Węgierskie

Nigdy nie odkładaj tego na jutro, co ktoś może za ciebie zrobić dziś