Uniwersalny [wyrazy przeciwstawne]

  • Uniwersalny, obejmujący całość, nadający się do wszystkiego, powszechny, ogólny, wszechstronny.
  • Przeciwstawne:
    • indywidualny,
    • jednostkowy,
    • ograniczony,
    • specjalny.