Uniżony [wyrazy przeciwstawne]

  • Uniżony, będący przejawem braku poczucia godności, zbyt układny, nadmiernie uprzejmy.
  • Przeciwstawne:
    • hardy,
    • wyniosły,
    • dumny.