Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Kraków to miasto tysięcy studentów i wielu uczelni. W 1981 roku powstała  Papieska Akademia Teologiczna, która w 2009 została  przekształcona w Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, finansowany jak inne wyższe uczelnie. Ta kościelna uczelnia katolicka rezyduje na ulicy Kanonicznej 25, dysponują także innymi obiektami (m. in. przy Franciszkańskiej i Bernardyńskiej). Uniwersytet prowadzi działalność naukowo-dydaktyczną w Krakowie na pięciu wydziałach.