Upodobnienia fonetyczne [asymilacja]

Upodobnienie głosek to zmiana w artykulacji głoski pod wpływem sąsiedztwa innych głosek.

Powstaje na skutek przystosowania się narządów mowy biorących udział w artykulacji danej głoski o położenia, jakie narządy mowy przybierają przy wymawianiu głoski sąsiedniej.

Upodobnienia dzielimy na:

  • ubezdźwięcznienia – głoski dźwięczne brzmią jak ich bezdźwięczne odpowiedniki, np. babka- b>p (upodobnienie wsteczne),
  • udźwięcznienia, głoski bezdźwięczne brzmią jak ich dźwięczne odpowiedniki, np. liczba – cz>dż,
  • utrata dźwięczności w wygłosie (na końcu wyrazu), np. chleb – b>p.

Upodobnienia mogą być wsteczne lub postępowe.