Wyrażenia, zwroty, frazy [przykłady]

Wyrażenia to połączenia wielowyrazowe o postaci grupy imiennej, bez orzeczenia.

Fraza – związek wyrazów tworzący pewną całość znaczeniową i intonacyjną[, niekiedy również synonim zdania.

Zwrot – grupa wyrazów, gdzie ośrodkiem  jest czasownik lub imiesłów przysłówkowy współczesny, w szerszym rozumieniu: pojęcie równoznaczne z frazeologizmem.

Jula Sz.