Upodobnienia spółgłosek pod względem dźwięczności

Ubezdźwięcznienie – wymawianie głoski dźwięcznej jako bezdźwięcznej ze względu na sąsiedztwo z głoską bezdźwięczną, zanik dźwięczności w danym fonemie, np.

  • trawka [trafka],
  • babka [bapka],
  • ławka [łafka].

Udźwięcznienie – wymawianie głoski bezdźwięcznej jako dźwięcznej ze względu na sąsiedztwo z głoską dźwięczną, nadanie dźwięczności spółgłosce,np.

  • prośba [proźba],
  • także [tagże].