Urzędnicze kompetencje

W jednym z urzędów gminy odbywała się kontrola. Sprawdzano przede wszystkim prawidłowość działania w USC, w oparciu o KPA, czyli Kodeks postępowania administracyjnego.

Niestety, znaleziono wiele uchybień, dlatego kontrolujący spytał odpowiedzialną za ten dział urzędniczkę dlaczego nie jest to zgodnie z wymogami KPA.

Odpowiedź  rozśmieszyła, ale przede wszystkim przeraziła kontrolerów:

„W naszej gminie KPA się nie przyjęło”.

Ręce i piersi opadają…