Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej

Ustrój Polski (polityczny i gospodarczy) przedstawiony został w ustawie zasadniczej, czyli Konstytucji RP.  Polska jest republiką parlamentarną, demokratycznym państwem prawa, a suwerenem władzy jest naród. W RP obowiązuje trójpodział władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą.

Materiały edukacyjne Operonu