Utrata dźwięczności na końcu wyrazu

Na końcu wyrazu głoski dźwięczne wymawiamy jako bezdźwięczne:, np.

  • dąb [domp],
  • wóz [wós],
  • rydz [ryc],
  • staw [staf],
  • śnieg [śniek],
  • chleb [chlep],
  • zlew [zlef],
  • ksiądz [ksionc].

Należy pamiętać, że jeżeli drugi wyraz rozpoczyna się spółgłoską dźwięczną to końcowa głoska pierwszego wyrazu wymawiana jest dźwięcznie, np. list do mamy, krzak dzikiej róży.