Upraszczanie grup spółgłoskowych

Zjawisko polega na tym, że w wymowie, zwłaszcza potocznej, często też mniej starannej, w razie zbiegu kilku spółgłosek niektóre z nich nie są wymawiane, np.

 • jabłko [japko],
 • trzcina [czcina],
 • ławka [łafka],
 • stalówka [stalófka],
 • walizka [waliska],
 • żabka [żapka],
 • kózka [kóska],
 • sześćset [szejset].

Często w przymiotnikach i nazwiskach zakończonych na -wski opuszczana jest spółgłoska „w”, np.

 • warszawski [warszaski],
 • wrocławski [wocłaski],
 • Poniatowski [Poniatoski].