Romantyzm – literatura

Literatura romantyczna próbowała odpowiedzieć na pytania o sens historii, rewolucji społecznej czy roli narodu w dziejach świata. Analizowała także powołanie i odpowiedzialność artysty.

Znaczące fakty w literaturze romantyzmu:

 • odstąpienie od wcześniejszych norm (klasycyzmu),
 • zatarcie granic gatunkowych, silnie zaznaczony synkretyzm gatunkowy (łączenie cech różnych gatunków),
 • rozwój przede wszystkim liryki, a także dramatu romantycznego, ballady, powieści poetyckiej, poematu dygresyjnego, sonetu,
 • pojawienie się epistolografii (listy) i prozy poetyckiej,
 • przedstawianie obrazu świata zdeformowanego, odległego od realizmu, z motywami fantastyki, motywu snu i widzeń,
 • fragmentaryczne ukazywanie rzeczywistości,
 • stosowanie kompozycji otwartej,
 • odrzucenie chronologii w utworach,
 • stosowanie bogatej metaforystyki i symboliki,
 • położenie nacisku na silną nastrojowość,
 • czerpanie tematów z historii, przeszłości narodowej,
 • tworzenie literackich wizji przyszłości (idee mesjanizmu),
 • szczególna sympatia literacka skierowana w stronę średniowiecza,
 • nawiązywanie do ludowości, wierzeń i podań , scenerii (przyroda), fantastyki (nimfy, duchy), poznania rzeczywistości za pomocą intuicji i wiedzy tajemnej, prostych praw moralnych (kara i nagroda), szczerości i głębokości uczuć,
 • wprowadzenie do „wielkiej” literatury gatunków ludowych – ballad i pieśni,
 • wprowadzenie ludowych bohaterów, prostych ludzi, pokazanych jako jednostki wrażliwe, sprawiedliwe, odczuwające głębiej, mające niejednokrotnie kontakt  ze światem duchowych, doskonale rozumiejące naturę,
 • inspiracja kulturą Wschodu, orientalną przyrodą, scenami i językiem (orientalizmy – zapożyczenia),
 • przyroda jako symbol świata duchowego,
 • przypisanie szczególnej roli naturze (przyrodzie), pobudzanie wyobraźni, wprowadzanie nastroju, przedstawianie piękna, odzwierciedlenie nastroju, ludzkich uczuć i stanów psychicznych,
 • wpływ Szekspira na polskich romantyków,
 • szczególne często wykorzystywane motywy: poezja, poeta, nieszczęśliwa miłość, cierpienie, bunt, szaleństwo,
 • kreacja nowego typu bohatera – bohater romantyczny.

Należy pamiętać, że dzieła wielkich romantyków kształtowały świadomość Polaków XIX i XX wieku, a o ich wpływie świadczy np. język,     w  którym funkcjonowały sformułowania zaczerpnięte z utworów romantycznych:

 • „czerep rubaszny”,
 • „Niech żywi nie tracą nadziei”,
 • „kamienie przez Boga rzucane na szaniec”,
 • „oświaty kaganiec”.