Utrudnienie

Suknia kobiety stanowiła przeszkodę dla ciekawskich.