Uważne spojrzenie

Gdy przyjrzymy się uważnie ogonowi żaby, to zauważymy że ona całkiem go nie ma.