Rozmyślania

Hanka, żyjąc w biedzie, rozmyślała o współżyciu z Antkiem.