Uzgodnienie

  Decyzja jest taka, że nie ma decyzji (siatkówka mężczyzn).