Użycie dłuższych form zaimków osobowych

Dłuższych form zaimków osobowych używany:

 • Na początku zdania, np.
  • Jemu (nie mu!) wszystko sie podoba.
 • Gdy na zaimek pada akcent logiczny, np.
  • To tylko tobie (nie ci!) mogło się przydarzyć.
 • W zdaniach, w kornych jedne treści przeciwstawione są drugim, np.
  • Nie mnie  (nie mi!) to podarowano, lecz tobie (nie ci!).
 • W połączeniu z takimi wyrazami, jak: z, na, do, obok, przy, w, za, przez, np.
  • Przez niego  (nie go!) mamy problemy.
 • W wypowiedzeniach jednowyrazowych, np.
  • Komu się to przydarzyło? Mnie (nie mi!).