W łazience

Wokulski spotkał Izabelę na spacerze w łazience.