W myśli [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
w myśli przyimek Powtarzał wszystko w myśli.