W miarę [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
w miarę przysłówek Zdobyła w miarę dobre wykształcenie.
przyimek Słabła w miarę pracy.