Wyłącznie [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
wyłącznie przysłówek Zdany jestem wyłącznie na siebie.
wykrzyknik Mówi wyłącznie po polsku.