Włącznie [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
włącznie przysłówek Śpiewał wszystko, do arii włącznie.