W podzięce

Gioconda z uśmiechem spoglądała na Leonarda, który ją wymalował po twarzy.