W poprzek [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
na poprzek, w poprzek przysłówek Przeszedł jezdnię w poprzek.