Na pół, na poły [kłopotliwe części mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
na poły, na pół przysłówek Na poły zakończono przesył.