W razie [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
w  razie przyimek W razie niebezpieczeństwa należy opuścić dom.