Wreszcie [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
wreszcie przysłówek Wreszcie odebrałam paczkę.