W przybliżeniu [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
w przybliżeniu przysłówek Oszacowano wysokość w przybliżeniu.