W przód [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
w przód przysłówek Wysunęła ręce w przód.