Wprzód [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
wprzód przysłówek (archaizm) Wprzód posprzątał, potem wyszedł.