W przeddzień [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
w przeddzień przysłówek Wróciła w przeddzień szkoły.