W przeciwieństwie [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
w przeciwieństwie przysłówek W przeciwieństwie do mnie zajadał się ślimakami.