Wprawdzie [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
wprawdzie przysłówek Wprawdzie był urzędzie, ale niczego nie załatwił.
partykuła oceniająca Wprawdzie, tak!