Wpół [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
wpół przysłówek Objąłem ich w pół.