W tył [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
w tył przysłówek Przechylił się w tył.