W tym czasie [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
w tym czasie przysłówek W tym czasie nikt nie przyszedł.