W tym miesiącu [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
w tym miesiącu przysłówek W tym miesiącu otrzymamy wyrównanie.