W zależności (zależnie) [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
w zależności (zależnie) przysłówek W zależności od pogody planujemy nasz wyjazd.