W żadnym razie

Barbara nie nadawała się do uprawy roli na wsi.